Blog

Sprawozdanie z X EPP na Jasną Górę (2002)

W roku 2002 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła X  Jubileuszowa Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Poznaj Chrystusa”. Wzięło w niej udział 829 uczestników:  563  siostry, 266 braci, w tym: 18 księży, 8 sióstr zakonnych, 16 kleryków.

Sprawozdanie z IX EPP na Jasną Górę (2001)

W roku 2001 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła IX Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Z Maryją w trzecie tysiąclecie”. Wzięło w niej udział 746 uczestników:  509  sióstr, 237 braci, w tym: 15 księży, 12 sióstr zakonnych,  14 kleryków. Po trasie pątników odwiedził J. E. Ks. Bp Edward Samsel – biskup ełcki.

Sprawozdanie z VIII EPP na Jasną Górę (2000)

W roku 2000 odbyły się pielgrzymki diecezjalne do Ziemi Świętej, do Rzymu, a także do świątyń jubileuszowych, według wcześniej przyjętych zasad.

VIII Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę odbyła się w dniach: (26), (27), 28 VII do 11 VIII i przebiegała ona pod hasłem: ”Ciebie Boga wysławiamy”. Wzięło w niej udział 814 uczestników:  542  siostry, 272 braci, w tym: 12 księży, 11 sióstr zakonnych, 27 kleryków.

Pielgrzymki 1993-1999

Od momentu powstania nowej diecezji ze stolicą w Ełku i tworzenia struktur diecezjalnych oraz organizacji duszpasterstwa, powstała idea aby zorganizować diecezjalną pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w której mieliby brać udział wierni uczestniczący dotąd w pielgrzymce warmińskiej czy łomżyńskiej. Przymiarki do tego przedsięwzięcia miały miejsce już w roku 1992 a udało się to zorganizować dopiero w roku następnym.

Pielgrzymi z Diecezji Ełckiej dotarli na Jasną Górę (2017)

W piątek 11 sierpnia 2017 r. na Jasną Górę dotarła XXV Ełcka Pielgrzymka Piesza. W tym roku pątnikom towarzyszyło hasło: „Idźcie i głoście”. Jak wyjaśniał ks. Łukasz Kordowski, kierownik pielgrzymki, to nasze pielgrzymowanie jest wspólnym dziękczynieniem za 25 lat istnienia diecezji ełckiej i pięknego dzieła jakim jest Ełcka Piesza Pielgrzymka. „Motywem przewodnim konferencji była droga nawrócenia, którą powinien kroczyć każdy człowiek” – wyjaśniał kapłan.

Jubileuszowa XXV Ełcka Piesza Pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

„Tegoroczna XXV Ełcka Piesza Pielgrzymka jest pielgrzymką jubileuszową. Ten srebrny jubileusz to dobra okazja, by z wdzięcznością spojrzeć w przeszłość oraz z nadzieją w przyszłość. Wszyscy jesteśmy pielgrzymami przez całe życie i jest nam znany cel naszej pielgrzymki – królestwo niebieskie” – mówił dziś bp Jerzy Mazur, w katedrze ełckiej, podczas Mszy św. inaugurującej XXV Ełcką Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę.

Jubileuszowa XXV Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę A.D. 2017 – „Idźcie i głoście”

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu – pogody ducha, uśmiechu i radości.

Wyruszyła Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę (2016)

Pątników żegnali licznie zebrani ełczanie. Konferencjom pielgrzymkowym będzie przewodziło hasło; „Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

ks. Łukasz Kordowski - kierownik pielgrzymki

Informacje o XXIV EPP na Jasną Górę A.D. 2016

„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to “rekolekcje w drodze”. Cechuje je duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie regulaminu. Nie może w niej zabraknąć młodzieńczego entuzjazmu pogody ducha, uśmiechu
i radości.