Nagrania

Piosenki zostały nagrane przez zespoły muzyczne, które posługują w poszczególnych grupach pielgrzymkowych.
Informacje o wykowanwca można znaleźć na stronach tychże grup.