Blog

Sprawozdanie z XIX EPP na Jasną Górę (2011)

W roku 2011 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XIX Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”W Komunii z Bogiem na wzór Maryi”. Wzięło w niej udział 446 uczestników:  254  siostry, 192 braci, w tym: 14 księży, 2 siostry zakonne,  15 kleryków, 11 pielęgniarek i 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XVIII EPP na Jasną Górę (2010)

W roku 2010 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XVIII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Bądźmy świadkami miłości”. Wzięło w niej udział 484 uczestników:  238 sióstr, 246 braci, w tym: 15 księży, 2 siostry zakonne, 12 kleryków, 13 pielęgniarek.

Sprawozdanie z XVII EPP na Jasną Górę (2009)

W roku 2009 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XVII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Otoczmy troską życie”. Wzięło w niej udział 487 uczestników:  272  siostry, 215 braci, w tym: 16 księży, 3 siostry zakonne,  20 kleryków, 2 lekarzy, 15 pielęgniarek.

Sprawozdanie z XVI EPP na Jasną Górę (2008)

W roku 2008 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XVI Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Bądźmy uczniami Chrystusa”. Wzięło w niej udział 497 uczestników: 272 siostry, 225 braci, w tym: 15 księży, 3 siostry zakonne, 1 brat zakonny, 14 kleryków.

Sprawozdanie z XV EPP na Jasną Górę (2007)

W roku 2007 w dniach: (26), (27), 28 VII do 11 VIII odbyła XV Jubileuszowa Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Wzięło w niej udział 430 uczestników:  215 sióstr, 179 braci, w tym: 14 księży, 8 sióstr zakonnych, 17 kleryków, 1 lekarz, 8 pielęgniarek.

Sprawozdanie z XIV EPP na Jasną Górę (2006)

W roku 2006 w dniach: (26), (27), 28 VII do 11 VIII odbyła XIV Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Miłosierdzie Boże nadzieją naszych rodzin”. Wzięło w niej udział 431 uczestników:  257 sióstr, 174 braci, w tym: 14 księży, 4 siostry zakonne, 16 kleryków, 1 lekarz, 14 pielęgniarek.

Sprawozdanie z XIII EPP na Jasną Górę (2005)

W roku 2005 w dniach: (26), (27), 28 VII do 11 VIII odbyła XIII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Zostań z nami Panie”. Wzięło w niej udział 577 uczestników: 362 siostry, 215 braci, w tym: 16 księży, 13 sióstr zakonnych, 16 kleryków.

Sprawozdanie z XII EPP na Jasną Górę (2004)

W roku 2004 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Naśladować Chrystusa – On naszą nadzieją”. Wzięło w niej udział 598 uczestników: 373 siostry, 225 braci, w tym: 15 księży, 3 siostry zakonne, 22 kleryków.

Sprawozdanie z XI EPP na Jasną Górę (2003)

W roku 2003 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XI Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Umiłować Chrystusa”. Wzięło w niej udział 610 uczestników: 394 siostry, 216 braci, w tym: 18 księży, 5 sióstr zakonnych, 14 kleryków.