Z Ełku pielgrzymują na Jasną Górę (2023)
fot.: diecezjaelk.pl

Z Ełku pielgrzymują na Jasną Górę (2023)

W piątek 28 lipca 2023 r. wyruszyła XXXI Ełcka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymom  towarzyszy hasło: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Ełcka pielgrzymka jest jedną z najdłuższych w kraju pieszych tras pielgrzymkowych do Częstochowy. Szlak pątniczy to ponad 500 km. Jak podkreśla ks. Łukasz Kordowski, kierownik pielgrzymki, będzie to 15 dni “rekolekcji w drodze”. Pielgrzymi do Pani Jasnogórskiej dotrą 11 sierpnia 2023 r. W tym roku z diecezji na pątniczy szlak wyruszyło ok. 150 osób. W śród pielgrzymów idzie bp Jerzy Mazur, biskup ełcki.

XXXI EPP zainaugurowano poranną Mszą św., której przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. W koncelebrze uczestniczył bp Stanislaus Chindecasse SVD, ordynariusz diecezji Dundo w Prowincji Lunda Norte z Angoli oraz kapłani, którzy pielgrzymują, a także duszpasterze zaprzyjaźnieni z pielgrzymami. W Eucharystii wspólnie z pątnikami modlili się wierni z parafii katedralnej, a także rodziny pątników i osoby, które tym razem będą duchowo im towarzyszyć.

W homilii bp Mazur wyraził wdzięczność uczestnikom, za podjęcie trudu pielgrzymiego. „W tych dniach tysiące młodych ludzi wstało z kanapy i udało się na spotkanie z Ojcem Świętym do Lizbony. Podczas pielgrzymowania będziemy łączyć się z nimi duchowo. Wy również wstaliście z kanapy i  wyruszacie w pielgrzymce z Ełku na Jasna Górę” – mówił biskup.

„Wstać – to powstać do nowego życia, aby żyć nie tylko dla siebie, ale żyć dla drugiego, którego Bóg stawia na naszej drodze. Wstać – to rozeznać swoje powołanie, którym obdarza mnie Bóg. Wstać – to żyć orędziem, które Maryja przekazała w Fatimie” – wyjaśniał biskup.  

„Niech to pielgrzymowanie ma przez cały czas charakter modlitewny, pokutny i prowadzi do przemiany serc, do nawrócenia. Niech będzie również czasem zadośćuczynienia” – życzył hierarcha.   

Biskup ełcki zachęcał pątników: „W czasie tej pielgrzymki umacniajcie się na drodze wiary. Wiara to relacja z Jezusem Chrystusem, to zaufanie Bogu w konkretnych sytuacjach życiowych. „Dodaj wiary”, a twoje życie nabierze nowego smaku. Chrystus wskaże ci właściwy kierunek. To z Nim całe nasze życie nabiera sensu” – wskazywał bp Mazur.

Na zakończenie biskup życzył uczestnikom, aby to pielgrzymowanie było czasem wewnętrznej przemiany, czasem nawrócenia. „Niech te dni naszego pielgrzymowania odnawiają naszą relację z Chrystusem, przyczyniają się do większego zaufania Mu i nauczą nas żyć wiarą każdego dnia. W czasie tej pielgrzymki będziemy poznawali Kościół, że to nie tylko instytucja, struktury, ale to wspólnota ludzi ochrzczonych. Do Kościoła wchodzi się przez wiarę w Chrystusa i przyjęcie chrztu św. A głowa Kościoła jest Jezus Chrystus” – podkreślał biskup ełcki.   

„Na początku pielgrzymki niesiony jest krzyż. Wpatruj się w Chrystusa ukrzyżowanego. Ucz się nauki mądrości krzyża. Podejdź któregoś dnia pielgrzymowania do tego krzyża i ucałuj go. Podziękuj Chrystusowi za Jego miłość. Otwórz się na Jego miłosierdzie” – zachęcał biskup.

Słowo do pielgrzymów skierował również bp Stanislaus Chindecasse z Angoli. „Nasze życie jest pielgrzymowaniem do Boga. Lud Izraelski, jak usłyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu, wychodząc z ziemi egipskiej, z ucisku, podążał przez różne cierpienia, ale z jednym przekonaniem, że Pan Bóg ich nigdy nie opuścił. Mam nadzieję, że tak samo i wy będziecie prowadzeni przez Boga. Odczytujcie znaki czasów, a jednym z nich jest to, że wasz biskup idzie z wami” – mówił bp Chindecasse. 

Kierownik pielgrzymki ks. Łukasz Kordowski wręczył Karty Przyjaciela XXXI EPP na Jasną Górę kapłanom, którzy z różnych przyczyn nie mogę wziąć udziału, ale swoją ofiarnością i modlitwą wspierają pątników. Taką Kartę Przyjaciela m.in. otrzymał bp Stanislaus Chindecasse, ks. prał. Tadeusz Herman, ks. kan. Marek Bednarski.  

Ks. Kordowski poinformował, że na dowolnym odcinku pielgrzymowania można dołączyć. „Jeśli w twoim sercu budzi się pragnienie podjęcia pielgrzymki, spakuj się i chodź z nami. Podczas naszego pielgrzymowania uczymy się i doświadczamy czym jest zaufanie Panu Bogu, a w tym roku ” – zachęcał kierownik.

„Będziemy szli rozważając czym jest dla mnie Kościół? Jakie jest moje miejsce w tym Kościele? Do czego ten Kościół ma nas przygotować? Podczas tej pielgrzymki będziemy wypraszać Boże błogosławieństwo we wszystkich zebranych intencjach, a szczególnie o pokój nie tylko w Ukrainie, ale też i na świecie. Prośmy również o dobra pielgrzymkę dla nas. A dobra pielgrzymka jest wtedy, gdy się nawrócimy. Autentyczne nawrócenie rozpoczyna się od sakramentu pokuty” – zauważył ks. Kordowski.  

Po raz pierwszy wyruszył ks. Tomasz Zajkowski, opiekun ełckiej grupy. „To jest wyjątkowy czas. Niosę ze sobą wiele intencji, ale także dziękczynienie za dotychczasową opiekę Maryi nade mną i moją rodziną. Pielgrzymi w drodze swoją modlitwą ogarniają wszystkie powierzone intencje, a jest ich blisko tysiąc. Jako pątnicy potrzebujemy także modlitwy innych, abyśmy nie ustawali w drodze.  Niech Matka Boża pokazuje nam jak wierzyć w Kościół Chrystusowy” – mówił ks. Zajkowski.

Istnieje również możliwość dołączenia do pątników na dzień wejścia w dniu 11 sierpnia 2023 r. W parafiach są organizowane pielgrzymki autokarowe. Natomiast w katedrze ełckiej od 28 lipca do 10 sierpnia o godzinie 21.00 w duchowej łączności z pielgrzymami będzie sprawowane nabożeństwo różańcowe z Apelem Jasnogórskim. 

Ze względów organizacyjnych w tym roku pielgrzymi z diecezji ełckiej idą w dwóch grupach. W skład I grupy wchodzą dotychczasowe grupy: Suwałki – Augustów – Jaćwingowie Ełk. Drugą grupę tworzą dotychczasowe grupy: Sambia – Jaćwież Giżycko – Galindia Pisz. Za każdą grupę pielgrzymkową odpowiedzialny jest kapłan. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Łukasz Kordowski.

mr / diecezjaelk.pl

Podobne wpisy

Informacje 2023

"W tym roku pragniemy ponownie wyruszyć na szlak Ełckiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę. Zapraszam zatem każdego i każdą z Was do uczestnictwa w XXXI EPP na Jasną Górę. Wybierzmy się ochoczo, by Panu Jezusowi oraz Jego Przenajświętszej Matce podziękować za każdą otrzymaną łaskę. Dziękujmy w sposób szczególny za to, że należymy do Kościoła, który jest przecież Mistycznym Ciałem Chrystusa...."  [więcej]