grupa Giżycko: trasa - 30.VII

ROZOGI – DYLEWO (grupa Giżycko)

  • Pobudka – godz. 600
  • Wymarsz – godz. 700
  • Dąbrowy – odpoczynek 30 min.
  • Myszyniec – Msza św. o godz. 1030, odpoczynek 1 godz.
  • Zalesie – odpoczynek 30 min.
  • Siarcza Łąka – odpoczynek 30 min.
  • Kadzidło – odpoczynek 30 min.
  • Dylewo – nocleg. Apel Jasnogórski przy krzyżu po dojściu grupy.

Puszcza Kurpiowska porasta obszar wielkiego sandru położonego na przedpolu Pojezierza Mazurskiego. Dominującym gatunkiem mocno przerzedzonego lasu jest sosna. Ziemie położone w dorzeczu Pisy, Szkwy, Rozogi i Omulwi są mało urodzajne. W XV–XVI w. zasiedlone ludnością przeważnie pochodzenia mazurskiego, ludem wolnym – chroniącym się w Puszczy przed pańszczyzną (zbiegli chłopi), czy też drobna szlachta mająca konflikty z prawem. Kurpie podejmowali powstania zbrojne przeciwko narzucaniu pańszczyzny oraz brali udział w działaniach zbrojnych przeciwko Szwedom (1655–56 r., 1708 r.). Surowe warunki życia i naturalna izolacja spowodowały rozwój swoistej kultury kurpiowskiej (stroje, pieśni, gawędy). Głównymi ośrodkami kultury kurpiowskiej, gdzie kultywuje się nadal stare tradycje są Myszyniec i Kadzidło.

Możemy skorzystać z Sakramentu Pokuty u Kapłana idącego na końcu grupy.

Podobne wpisy