Blog

Sprawozdanie z XXV EPP na Jasną Górę (2017)

W roku 2017 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XXV Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Idźcie i głoście”. Wzięło w niej udział 533 uczestników: 305 sióstr, 228 braci, w tym: 24 księży, 3 diakonów, 8 sióstr zakonnych, 4 kleryków, 10 pielęgniarek, 1 lekarz, 1 fizjoterapeuta oraz 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XXIV EPP na Jasną Górę (2016)

W roku 2016 w dniach: (27), 28 VII do 11 VIII odbyła XXIV Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Wzięło w niej udział 402 uczestników: 219 sióstr, 168 braci, w tym: 14 księży, 1 diakon, 3 siostry zakonne, 3 kleryków, 10 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XXIII EPP na Jasną Górę (2015)

W roku 2015 w dniach: (26), (27), 28 VII do 11 VIII odbyła XXIII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Wzięło w niej udział 553 uczestników:  301  sióstr, 252 braci, w tym: 20 księży, 3 diakonów, 8 sióstr zakonnych, 7 kleryków, 15 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XXI EPP na Jasną Górę (2013)

W roku 2013 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XXI Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Maryjo, bądź nam przewodniczką w wierze”. Wzięło w niej udział 618 uczestników: 358 sióstr, 260 braci, w tym: 22 księży, 2 siostry zakonne, 10 kleryków, 11 pielęgniarek, 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XX EPP na Jasną Górę (2012)

W roku 2012 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XX Jubileuszowa Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Kościół naszym domem”. Wzięło w niej udział 488 uczestników:  286  sióstr, 202 braci, w tym: 17 księży,     2 siostry zakonne,  17 kleryków, 10 pielęgniarek , 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XIX EPP na Jasną Górę (2011)

W roku 2011 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XIX Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”W Komunii z Bogiem na wzór Maryi”. Wzięło w niej udział 446 uczestników:  254  siostry, 192 braci, w tym: 14 księży, 2 siostry zakonne,  15 kleryków, 11 pielęgniarek i 1 ratownik medyczny.

Sprawozdanie z XVIII EPP na Jasną Górę (2010)

W roku 2010 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XVIII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Bądźmy świadkami miłości”. Wzięło w niej udział 484 uczestników:  238 sióstr, 246 braci, w tym: 15 księży, 2 siostry zakonne, 12 kleryków, 13 pielęgniarek.

Sprawozdanie z XVII EPP na Jasną Górę (2009)

W roku 2009 w dniach: 28 VII do 11 VIII odbyła XVII Ełcka Pielgrzymka  Piesza na Jasną Górę. Przebiegała ona pod hasłem: ”Otoczmy troską życie”. Wzięło w niej udział 487 uczestników:  272  siostry, 215 braci, w tym: 16 księży, 3 siostry zakonne,  20 kleryków, 2 lekarzy, 15 pielęgniarek.